Tekstblokke

Lidt historie.

Siden ’96 har jeg – i al beskedenhed og sikkert også til stor undren for tilskuerne ved forskellige kartløb – forsøgt at indfange øjeblikke og situationer, såvel som indtryk af de rullende helte på banerne.
Ofte sikkert utroligt kedelige skud, kunne man synes – måske lige med undtagelse af netop aktøren på billedet og dennes støtter på den anden side af hegnene.
Starten på en gerning som denne, har sit naturlige udspring i indsamlingen af foto til familiealbummet – i mit tilfælde (selvfølgelig) vores egen søn, der har taget hele turen fra det tidligere minipop til Greenline/Futura 2000.
Ganske tidligt gav henvendelser fra andre interesserede stødet til en prøveperiode, hvor aftryk i forskellige størrelser kunne erhverves til rimelige priser og hvor interessen skulle vise, om ideen kunne bære.

… og så nutiden


Der køres en ganske pæn del løb, små såvel som større over det ganske land. Hovedvægten af mine optagelser ligger i regionen herovre på djævleøen, dog er resten af landet ikke helt glemt.
Måske skulle det være anderledes (se evt. andet sted på siden)?
På siderne med billedoversigter, kan du for tiden gennemse bunken af optagelser fra sæsonen ’20xx og tilbage til ’97 / ’98. Opdelingen er kronologisk; året-, løbet/stedet og begivenheden som den tidsmæssigt skrider frem. Lidt kuriøst er tilføjet lidt smagsprøver på min “kollega” Poul Malers fastholdte indtryk fra en periode i ’77 / ’78. De enkelte billeder opløsning/grovhed er valgt således, for hverken at skabe dræbende overførselstider eller overfylde web-serveren.

Since ’96 I have – modestly and maybe raised the question among the spectators ” what the h… is he doing out there” – tried to catch both moments, impressions and situations of the “rolling” heroes of the racetracks. Often extremely dull recordings, one could think – except for the pilot himself, his/hers supporters, friends and family on the other side of the fence.

 

The initial reason for this line of work, came with the start and progressing “career” of my son, from minicart to the recent Futura 2000. After starting recording, Soon I was contacted by interested persons, wich kicked off a testing period, to measure the number of “customers”. At fair prices, prints of my pictures have been available for buying in various sizes.

 

A lot of races takes place, minor as well as major, in the kingdom of Denmark. Most of my recordings have been made east of the Storebælt, more or less dividing Denmark, but the rest (the west) has not quite been forgotten. On the index-pages, the pile of recordings starting in ’96 preceding up to the present season can be studied. Criteria for presentation is: year, the race/the track and the as it progresses. As a small tribut to my fellow-photographer Poul Maler, samples of his impressions from ’77 / ’78 are shown too. The presented resolution (or coarseness) of the thumbnails, are chosen to prevent extreme time-consuming download-times, as well as preventing stalling the web-server.
The rather tiny thumbnails in the following index-pages, are only ment as overview not for detailed studying.