Contact Us

Har du noget på hjertet og vil måske vide mere?


Do you have anything on your mind and want to know more?

Om kopiretten / copyright'en

* billeder på mine oversigter på nettet og tilsvarende i kataloger til gennemsyn ved arrangementer, tilhører til enhver tid
(c) Dennis Bjerringfelt – uanset køb af papir- og / eller elektronisk(e) billede(r) – med mindre andre skriftlige aftaler er indgået
* mangfoldiggørelse af erhvervede billeder – papir- og/eller elektroniske – må ikke finde sted, med mindre skriftlig aftale er indgået
* ligeledes må videresalg og trediemands brug ikke finde sted
* anvendelse i avis, klubblade, på hjemmesider m.v. må også kun ske efter aftale og i så fald kun med kildeangivelse som vist:

Foto: Dennis B., Karting i Billeder / www.photo-d.com

* eksemplar af publikation eller lignende, hvortil billede(r) har været anvendt, bedes tilsendt, alternativt oplysning (ved web-brug) om web-sted, hvortil billede(r) har været anvendt.

Copyright notice.

* pictures at the pages of my homepage as well as my catalogs for viewing, belongs to (c) Dennis Bjerringfelt – wether purchase of paper- and/or electronic picture(s) have been made – unless written agreements have been made.
* multiplication of picture(s) – in paper- and / or electronical form – is not allowed, unless written agreements have been made
* usage in newspapers, local clubmagazines, homepages e.i. may only take place due to agreement and with proper sourceinformation as shown

Photo: Dennis B., Karting i Billeder / www.photo-d.com

(“Karting i Billeder” Danish for “Karting in Pictures”)

* please send me sample of publication i.e. where picture(s) has been used
or (at web-site-usage) information of where use has been made (link)